500VA, 208/230/460V primary, 115V secondary, 50/60Hz

Product Datasheet